top of page

#TALAOMDET KAMPANJEN

LÅT OSS  STARTA KONVERSATIONEN GÄLLANDE SKADOR OCH BIVERKNINGAR EFTER INJEKTION MOT COVID 19 SAMT STOPPA DEN GLOBALA MASSVACCINATIONSKAMPANJEN

  • .

BLODPROPP (19).png
BLODPROPP (51).png

#TALAOMDET
Dela din historia - aktion

Har du efter injektion mot C19 fått en biverkning eller skada och vill dela din upplevelse?

1: Ta ett svartvitt foto av dig själv med en upprullad höger arm och sätt på ett plåster som symboliserar att du har tagit injektionen.

2: Lägg sedan upp ditt foto på dina sociala mediekanaler med hashtaggen #TalaOmDet och dela även din biverkning/skada i en text under bilden.

3: Vill du att vi ska dela din bild och text i våra sociala mediekanaler är du välkommen att skicka in dessa till oss genom direkt meddelade via vår Instagram Talaomdetprojektet eller mejla till: emiliatalaomdet@gmail.com 

Vi behöver även ett samtyckte ifrån dig innan publicering av foto. Använd följande text i samband när du mejlar in din bild:

”Jag Förnamn Efternamn samtycker att Tala om det publicerar min bild och text jag här översänder i detta mejl Datum/åå-mm-dd.”

OM KAMPANJEN

Låt oss tillsammans starta konversationen gällande skador och biverkningar efter injektion mot Covid19 samt stoppa den globala massvaccinationskampanjen.

 

Hjälp oss att hjälpa människor vars röster länge tystats ner av mainstream media, regeringar och medicinska etablissemanget chansen att dela sina berättelser genom att sprida ordet om vårt projekt Tala om det. De drabbade förtjänar att bli hörda, sedda och få den hjälp som individuellt behövs.

 

Genom att hjälpa oss sprida ordet om vårt projekt, gör vi även miljontals människor som just nu lider synliga.

 

Låt oss tillsammans skapa en större medvetenhet och förståelse, på så sätt läker vi splittringen som har skapats under dessa två år mellan oss medmänniskor. 

Vi behöver din hjälp för att öka medvetenheten eftersom det finns ett stort förnekande gällande biverkningar och skador kopplade till Covid 19-injektioner.

 

Organisationer såväl som officiella hälsoövervakningswebbplatser för många länder globalt har identifierat ett stort antal skador kopplade till just Covid19 injektioner och mainstream media nämner ingenting om detta.

 

Redan före Covid19 var fanns problematiken kring rapportering av skador i samband med vaccinering och det är känt att ungefär 1 % av vaccinskador rapporteras.

Många läkare har inte tillräckligt med kunskap för att koppla sjukdom, skador och biverkningar till det som injiceras in i våra kroppar. 

Det finns även ett intensivt påtryck att inte rapportera biverkningar och de medicinska etablissemanget avskräcker genom att hota med indragen medicinsk licens samt dåligt rykte, om man talar emot vaccination.

 

Medborgarna saknar också den information och kunskap som behövs för att avgöra när och om deras symptom är orsakad av ett vaccin man valt att ta.

 

Detta är verkligheten vi lever i….

 

Över 100 000 biverkningar kopplade till Covid19 injektionerna har rapporterats i Sverige, inklusive över 300 dödsfall. Dessutom är dessa siffror är troligen mycket underskattade.

 

US Vaccine Adverse Events Report System (VAERS) visar för närvarande totalt 1 134 984 rapporter om biverkningar från alla åldersgrupper efter Covid19 injektioner, inklusive 24 402 dödsfall och 196 203 allvarliga skador mellan 14 december 2020 och 18 februari 2022.

 

Vi vill uppmuntra alla till att använda och höja sin röst och inte vara rädda för att ifrågasätta.

bottom of page